Átrium

Átrium je miesto, kde sa deti zoznamujú so základnými pravdami viery cez koncept Katechéz Dobrého pastiera, ktorý je postavený na pedagogických princípoch Márie Montessori a teologických znalostiach Sofie Cavalleti. Deti sú privádzané k modlitbe a poznávaniu Boha, učia sa rozumieť botahstvu liturgie a poznať Sväté písmo spôsobom pre nich vhodným.

Raz týždenne spolu s deťmi vo veku 3-9 rokov žasneme nad tajomstvami našej viery v duchu hesla „Pomôž mi, aby som Boha objavil sám“.

Prihlasovanie na Átrium

Prihlasovanie na Átrium pre nový školský rok môžete nájsť na:

https://forms.gle/5v7AVQDokbfjV1xh7

Átrium vedú:

  • Pondelok 15:30 – 17:00 (6-9 rokov): Mária Sroková
  • Štvrtok 15:45 – 17:15 (3-6 rokov): Jana Ivanišová