Átrium Dobrého pastiera

Átrium je miesto, kde sa deti zoznamujú so základnými pravdami viery cez koncept Katechéz Dobrého pastiera, ktorý je postavený na pedagogických princípoch Márie Montessori a teologických znalostiach Sofie Cavalleti. Deti sú privádzané k modlitbe a poznávaniu Boha, učia sa rozumieť botahstvu liturgie a poznať Sväté písmo spôsobom pre nich vhodným.

Raz týždenne spolu s deťmi vo veku 3-6 rokov žasneme nad tajomstvami našej viery v duchu hesla „Pomôž mi, aby som Boha objavil sám“.

Átrium vedú:

  • Pondelok 15:30 – 17:00 (3-6 rokov): Mária Sroková a Jana Ivanišová

Rodičov prihlásených detí bude kontaktovať zodpovedná za danú aktivitu – p. Mária Sroková.