Átrium

Átrium je miesto, kde sa deti zoznamujú so základnými pravdami viery cez koncept Katechéz Dobrého pastiera, ktorý je postavený na pedagogických princípoch Márie Montessori a teologických znalostiach Sofie Cavalleti. Deti sú privádzané k modlitbe a poznávaniu Boha, učia sa rozumieť botahstvu liturgie a poznať Sväté písmo spôsobom pre nich vhodným.

Raz týždenne spolu s deťmi žasneme nad tajomstvami našej viery v duchu hesla „Pomôž mi, aby som Boha objavil sám“

Átrium bude bývať každú stredu v čase od 17:00 do 18:30 (6-9 rokov) a vedú ho Mária Sroková spolu s sr. Cvetkou Muzek.

Prihlasovanie na školský rok 2022/23 je už spustené a prihlásiť sa môžete na odkaze:

https://forms.gle/ZhgmBLrU2C8mN3TRA

Dovoľujeme si tiež pripomenúť, že nakoľko sú s prevádzkovaním Átria spojené náklady, cena za jedno stretnutie je daná na 3€/dieťa.
V prípade, že by financie boli jediný dôvod, pre ktorý by Vaše dieťa nemoholo chodiť do Átria, prosím dajte nám vedieť!