Átrium

Átrium je miesto, kde sa deti zoznamujú so základnými pravdami viery cez koncept Katechéz Dobrého pastiera, ktorý je postavený na pedagogických princípoch Márie Montessori a teologických znalostiach Sofie Cavalleti. Deti sú privádzané k modlitbe a poznávaniu Boha, učia sa rozumieť botahstvu liturgie a poznať Sväté písmo spôsobom pre nich vhodným.

Raz týždenne spolu s deťmi vo veku 3-9 rokov žasneme nad tajomstvami našej viery v duchu hesla „Pomôž mi, aby som Boha objavil sám“.

Katechézy sú určené pre deti vo veku od 3-12 rokov a sú rozčlenené na tri levely: I. level 3-6, II level 6-9, III. level 9-12.

Átrium vedú:

  • Pondelok 16.00 – 17.30 I. level – Mária Sroková
  • Streda 16.00 – 17.30 II. level – Mária Sroková
  • Štvrtok 16.00 – 17.30 I. level – Jana Ivanišová