Átrium

Prihlasovanie na Átrium spustené! Prihlásiť sa môžete vyplnením dotazníka na odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeobczTuTyLkHiDKitkCpGUX05rt4541Fby_Hh0K1vOdnKgVQ/viewform

Veľmi sa tešíme, že tento školský rok môžeme otvoriť brány nášho Átria!
Tento školský rok otvárame jednu skupinku a to pre vek 3-6 rokov, ktorá bude bývať vo štvrtky 15.30-17.00 hod.
Ak by Vám tento termín nevyhovoval, ale máte záujem o Katechézy Dobrého pastiera, prosím dajte nám vedieť mailom na maria@srokova.com.

Toto prihlásenie je záväzné na celý školský rok 2021/2022.

Dovoľujeme si tiež pripomenúť, že nakoľko sú s prevádzkovaním Átria spojené náklady, cena za jedno stretnutie je daná na 3€/dieťa. Pre zjednoduhšenie administratívy sme škol. rok rozdelili na trimestre. Na jeho začiatku (september, január, april) je potrebné uhradiť poplatok za celý trimester.
V prvom trimestri máme naplanovaných 12 stretnutí, čo dokopy činí 36€.
V prípade, že by financie boli jediný dôvod, pre ktorý by Vaše dieťa nemoholo chodiť do Átria, prosím dajte nám vedieť!

Prvé stretnutie je naplánované na 23.9.2021. O konkrétnych termínoch a iných podrobnostiach Vás po prihlásení budeme individuálne kontaktovať.

Tešíme sa, že máte záujem o Katechézy Dobrého pastiera!
Mária Sroková & Janka Ivanišová

Átrium je miesto, kde sa deti zoznamujú so základnými pravdami viery cez koncept Katechéz Dobrého pastiera, ktorý je postavený na pedagogických princípoch Márie Montessori a teologických znalostiach Sofie Cavalleti. Deti sú privádzané k modlitbe a poznávaniu Boha, učia sa rozumieť botahstvu liturgie a poznať Sväté písmo spôsobom pre nich vhodným.

Raz týždenne spolu s deťmi vo veku 3-6 rokov žasneme nad tajomstvami našej viery v duchu hesla „Pomôž mi, aby som Boha objavil sám“.

Átrium vedú:

  • Štvrtok 15:30 – 17:00 (3-6 rokov): Mária Sroková a Jana Ivanišová

Rodičov prihlásených detí bude kontaktovať zodpovedná za danú aktivitu – p. Mária Sroková.