O nás - aktivity

Rodinné centrum Sirotár pod sebou združuje rôzne aktivity. V rámci neho sme otvorili herňu Rodinného centra a Átrium , ktoré sú určené mamičkám s menšími deťmi. Cieľom je vytvoriť priestor pre lepšie prežívanie materstva, osobný aj duchovný rozvoj a sebarealizáciu mamičiek. Rovnako aj vytvoriť priestor pre zdravú socializáciu ich ratolestí.

Herňa

Herňa je otvorená pre všetky mamičky každú stredu (okrem prázdnin a sviatkov) od 9:00 h do 12:00 h, program (detská aktivita alebo prednáška) začína o 10:00 h spoločnou modlitbou. Počas programu je k dispozícii spovedná služba a knižnica.

Aktivity pre deti:

 • Hudobné okienko
 • Katechézy Dobrého pastiera
 • Hravá angličtina
 • Montessori hernička
 • Detské tvorivé dielne

Prednášky pre mamičky:

 • Učíme sa rozprávať s pani logopedičkou
 • O kváskovaní
 • Svedectvá mnohodetných rodín
 • Príprava na pôrod s dulou
 • Staráme sa o seba s kozmetičkou
 • Šťastné nôžky – o bosom obúvaní
 • Ženský cyklus – ako sa v ňom dobre vyznať
 • Zdravie našich detí s pani pediatričkou
 • O domácom vzdelávaní
 • a iné…

Átrium

Prihlasovanie na Átrium spustené! Prihlásiť sa môžete vyplnením dotazníka na odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeobczTuTyLkHiDKitkCpGUX05rt4541Fby_Hh0K1vOdnKgVQ/viewform

Veľmi sa tešíme, že tento školský rok môžeme otvoriť brány nášho Átria!
Tento školský rok otvárame jednu skupinku a to pre vek 3-6 rokov, ktorá bude bývať vo štvrtky 15.30-17.00 hod.
Ak by Vám tento termín nevyhovoval, ale máte záujem o Katechézy Dobrého pastiera, prosím dajte nám vedieť mailom na maria@srokova.com.

Toto prihlásenie je záväzné na celý školský rok 2021/2022.

Dovoľujeme si tiež pripomenúť, že nakoľko sú s prevádzkovaním Átria spojené náklady, cena za jedno stretnutie je daná na 3€/dieťa. Pre zjednoduhšenie administratívy sme škol. rok rozdelili na trimestre. Na jeho začiatku (september, január, april) je potrebné uhradiť poplatok za celý trimester.
V prvom trimestri máme naplanovaných 12 stretnutí, čo dokopy činí 36€.
V prípade, že by financie boli jediný dôvod, pre ktorý by Vaše dieťa nemoholo chodiť do Átria, prosím dajte nám vedieť!

Prvé stretnutie je naplánované na 23.9.2021. O konkrétnych termínoch a iných podrobnostiach Vás po prihlásení budeme individuálne kontaktovať.

Tešíme sa, že máte záujem o Katechézy Dobrého pastiera!
Mária Sroková & Janka Ivanišová

Átrium je miesto, kde sa deti zoznamujú so základnými pravdami viery cez koncept Katechéz Dobrého pastiera, ktorý je postavený na pedagogických princípoch Márie Montessori a teologických znalostiach Sofie Cavalleti. Deti sú privádzané k modlitbe a poznávaniu Boha, učia sa rozumieť botahstvu liturgie a poznať Sväté písmo spôsobom pre nich vhodným.

Raz týždenne spolu s deťmi vo veku 3-6 rokov žasneme nad tajomstvami našej viery v duchu hesla „Pomôž mi, aby som Boha objavil sám“.

Átrium vedú:

 • Štvrtok 15:30 – 17:00 (3-6 rokov): Mária Sroková a Jana Ivanišová

Rodičov prihlásených detí bude kontaktovať zodpovedná za danú aktivitu – p. Mária Sroková.