O nás - aktivity

Rodinné centrum Sirotár pod sebou združuje rôzne aktivity. V rámci neho sme otvorili Materské centrum a Átrium Dobrého pastiera, ktoré sú určené mamičkám s menšími deťmi. Cieľom je vytvoriť priestor pre lepšie prežívanie materstva, osobný aj duchovný rozvoj a sebarealizáciu mamičiek. Rovnako aj vytvoriť priestor pre zdravú socializáciu ich ratolestí.

Materské centrum

Materské centrum je otvorené pre všetky mamičky a deti vždy v utorok a stredu (okrem prázdnin a sviatkov) od 9:00 h do 12:00 h, program (detská aktivita alebo prednáška) začína o 10:00 h spoločnou modlitbou. Počas programu je k dispozícii spovedná služba a knižnica.

Aktivity pre deti:

 • Hudobné okienko
 • Katechézy Dobrého pastiera
 • Hravá angličtina
 • Montessori hernička
 • Detské tvorivé dielne

Prednášky pre mamičky:

 • Učíme sa rozprávať s pani logopedičkou
 • O kváskovaní
 • Svedectvá mnohodetných rodín
 • Príprava na pôrod s dulou
 • Staráme sa o seba s kozmetičkou
 • Šťastné nôžky – o bosom obúvaní
 • Ženský cyklus – ako sa v ňom dobre vyznať
 • Zdravie našich detí s pani pediatričkou
 • O domácom vzdelávaní
 • a iné…

Átrium Dobrého pastiera

Átrium je miesto, kde sa deti zoznamujú so základnými pravdami viery cez koncept Katechéz Dobrého pastiera, ktorý je postavený na pedagogických princípoch Márie Montessori a teologických znalostiach Sofie Cavalleti. Deti sú privádzané k modlitbe a poznávaniu Boha, učia sa rozumieť botahstvu liturgie a poznať Sväté písmo spôsobom pre nich vhodným.

Raz týždenne spolu s deťmi vo veku 3-6 rokov žasneme nad tajomstvami našej viery v duchu hesla „Pomôž mi, aby som Boha objavil sám“.

Átrium vedú:

 • Pondelok 15:30 – 17:00 (3-6 rokov): Mária Sroková a Jana Ivanišová

Rodičov prihlásených detí bude kontaktovať zodpovedná za danú aktivitu – p. Mária Sroková.