Herňa

Herňa je otvorená pre všetky mamičky každú stredu (okrem prázdnin a sviatkov) od 9:00 h do 12:00 h, program (detská aktivita alebo prednáška) začína o 10:00 h spoločnou modlitbou. Počas programu je k dispozícii spovedná služba a knižnica.

Aktivity pre deti:

 • Hudobné okienko
 • Katechézy Dobrého pastiera
 • Hravá angličtina
 • Montessori hernička
 • Detské tvorivé dielne

Prednášky pre mamičky:

 • Učíme sa rozprávať s pani logopedičkou
 • O kváskovaní
 • Svedectvá mnohodetných rodín
 • Príprava na pôrod s dulou
 • Staráme sa o seba s kozmetičkou
 • Šťastné nôžky – o bosom obúvaní
 • Ženský cyklus – ako sa v ňom dobre vyznať
 • Zdravie našich detí s pani pediatričkou
 • O domácom vzdelávaní
 • a iné…